KNV EHBO vereniging Sliedrecht

Feestje! Als je jarig bent, heb je wel eens een feestje.

Op 29 maart 2008 werd het 75-jarig jubileum gevierd in partycentrum "De Lockhorst". Via kranten- en radioadvertenties werd er bekendheid aan gegeven. In de advertenties werden (oud)leden opgeroepen om oude EHBO spullen uit te lenen voor een expositiekraam. Deze kraam stond op de georganiseerde "gezondheidsbeurs". Hier stonden ca. 20 organisaties , die iets te maken hebben met gezondheid. Zoals het Astmafonds, de Hartstichting, de GHOR, Waardenburgh, de Hersenstichting en nog vele anderen. De markt werd geopend door wethouder J. Lavooij.

's Ochtends werden er twee demonstraties buiten gegeven met EHBO'ers, de brandweer en de ambulance. Helaas waren er minder bezoekers dan verwacht, maar het effect was er niet minder om. Tussen het publiek stond namelijk een LOTUS (acteur die een slachtoffer speelt). Tijdens de demonstratie zakte hij in elkaar wat een schrikreactie veroorzaakte bij de toeschouwers.

's Middags werden er binnen demonstraties gegeven van oa. het gebruik van een AED en een stress meter. De expositie van de oude EHBO artikelen werd druk bezocht. De hoeveelheid bezoekers viel een beetje tegen en daarom werden alle kramen in één zaal gezet. Wij hadden een prijsvraag gemaakt over de hoeveelheid verband die gewikkeld was om een reanimatiepop.

's Avonds werd een receptie gehouden, waar veel (oud) leden zijn geweest. De vereniging kreeg diverse cadeaus aangeboden. Huib en Nel Kraaijeveld verzorgden een muzikale noot, speciaal voor de EHBO. Hieronder een impressie van het 75 jarig jubileum.

naar het ongeval

slachtoffer in publiek

achter de auto

brandweer ter plaatse

Rob ondersteunt

Rob nog steeds ondersteunt

brandweer controleert

controle van Gert

knippen

dak omhoog

in de auto

op brancard

toeschouwers

opening Jaap Kroon

opening J. Lavooy

geschenk gemeente

geschenk J. Lavooy

hulppostbord

Bob ingezwachteld

nationale welzijnscheck

nationale welzijnscheck2

huidfederatie

hartstichting

diabetes vereniging nederland

astmafonds

hersenstichting

waardenburgh

x-pand

oude verbandkoffer

flesje water

gebroken been

ondersteuning gebroken been

Gert benadered

Kees op brancard

bord 1933-1958

bord 1958-1983

bord 1983-2008

de EHBO stand

demonstratie reanimatie

burgemeester op bezoek

Wim met ingezwachtelde Bob

vlag

kraam bij receptie

ridder met ehbo vlag

de dames met goed gezelschap

de toehoorders op receptie

de toehoorders op receptie2

vlag cadeau van district

de zingende kraaijen

de zingende kraaijen2

de zingende kraaijen3

dankwoord A.Redelijkheid

e-Boekhouden.nl

75 jaar

Toch altijd leuk als je op je verjaardag een kaartje krijgt

75 jaar jong