KNV EHBO vereniging Sliedrecht

Kinderen, je moet er toch niet aan denken, dat een kind een ongeluk overkomt. En dan?

Helaas gebeuren er ook bij kinderen ongevallen. Kinderen reageren anders op een hulpverlener dan volwassenen. Een kind is lichamelijk anders gebouwd dan volwassenen. Daarom is er een speciale opleiding, die alleen over hulpverlening aan kinderen gaat, Eerste Hulp aan Kinderen(EHaK). Bij deze cursus maken we gebruik van kinderslachtoffers om de echtheid te benaderen. In de cursus leert u onder andere reanimatie, ademhalingsproblemen, shock, wonden, en nog veel meer. De cursus duurt drie avonden. Als u de cursus met goed gevolg doorloopt, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Indien u wilt, kunnen wij dit certificaat ook aanmelden bij het Oranje Kruis. Hier zijn wel meerkosten aan verbonden. De cursus is speciaal bedoeld voor overblijfouders, personeel op een basisschool of kinderdagverblijf, (groot)ouders, oppasouders, enz.


Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen

Zodra er weer vraag naar is organiseren wij een opleiding Eerste Hulp aan Kinderen. We plannen dan de cursus in op dinsdagen of in overleg op andere dagen. U kunt zich vanaf heden opgeven voor de opleiding.

Wij geven Eerste Hulp aan Kinderen lessen ook bij:

e-Boekhouden.nl

Boek

Voor de opleiding Eerste hulp aan Kinderen gebruiken we het onderstaande boek

Boek Eerste Hulp aan Kinderen